eBengkel

Pentas Aksi dengan kerjasama Smart Digital Marketing Centre Malaysia menawarkan pakej eBengkel untuk semua para usahawan membuat transformasi ke dunia digital. Dikelolakan oleh tenaga pengajar bertauliah untuk setiap topik yang berlangsung sepanjang tempoh pandemik ini. Setiap kelas peserta akan dibekalkan dengan eBook sebagai panduan asas untuk memulakan perubahan ke dunia digital.