Tutorumah

Tutorumah membantu para pelajar yang berminat untuk sesi tutorial secara bertentang mata melalui applikasi maya. Tutorumah memudahkan pemilihan waktu fleksibel mengikut subjek yang diperkenalkan, ia juga membantu mempercepatkan pemahaman para pelajar secara lebih tepat melalui kaedah pedagogi yang diterapkan. Keyakinan para pelajar untuk menghadapi peperiksaan umum bakal ditambah juga melalui pakar subjek yang disediakan Pentas Aksi.